GvH Bilişim
Tedarik Zinciri
Yönetimi Danışmanlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurumların ürün ve hizmetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlama sürecinin bütünü olan tedarik zinciri, kurumların en önemli yapılarından biridir. Tedarikçiler ile etkin bir ilişki, güçlü bir iletişim ve verimli bir iş yapısı ortaya koyabilmek; daha kaliteli ürün ve hizmet sunmak, pazardaki değişimlere daha iyi yanıt verebilmek ve daha uygun maliyetler işbirliği mantığı çerçevesinde çalışmak için son derece önemlidir. Tedarik zinciri süreçleri birçok farklı alt süreci içeren ve yüksek seviyede etkileşim gerektiren yapılarından dolayı maliyetli ve karmaşık bir hal alabilir. Microsoft Dynamics AX, tedarik süreçlerindeki bu riskin ortadan kaldırılması için üretim süreçleri ve tedarik zinciri çerçevesinde yürütülen işlemleri entegre ediyor. Bunun sonucunda kurumlar, bir taraftan maliyetlerini düşürme şansı bulurken diğer yandan müşteri taleplerini hızlı ve doğru biçimde karşılayarak rekabet avantajı sağlıyor.

Lojistik :Tedarik süreçlerinin en önemlilerinden biri olan lojistik Microsoft Dynamics AX sayesinde son derece etkin bir yapıya kavuşur. Satın alma, üretim, müşteri talepleri, stok ve diğer kilit alanlarda tüm kuruma entegre bir yapı sağlayan Microsoft Dynamics AX, ürün ve hizmet üretim sürecinin ilk aşamasından sonuna dek verimli ve güçlü bir platform ortaya koyar. Satış ve talep tahminlerinden stok kontrolüne dek her noktada satın alma ve stok süreçlerini optimize eden Microsoft Dynamics AX, önemli ölçüde maliyet tasarrufuna imkân verir.

Master Planlama :Microsoft Dynamics AX' ın Master Planlama özelliği, malzeme akışının tedarikçilerden üretime, üretimden müşterilere kadar olan tüm aşamalarını otomatize eden bir araçtır. Microsoft Dynamics AX sayesinde kurumlar, tedarik zincirinin her noktasından edinilen bilgileri üretim ve malzeme tedariği süreçlerinin optimizasyonunda kullanma şansına kavuşur. Ayrıca Microsoft Dynamics AX, gerçekleştirilen projeleri zaman, kaynak ve iş adımları bazında takip ederek etkinliğin ölçülmesini de sağlar. Bunun sonucunda kapasitenin etkin kullanılması, değişimlere hızlı yanıt verme, teslimatların zamanında ve doğru yapılması, stok süreçlerinin optimizasyonu ve maliyetlerin azaltılması gibi birçok avantaj elde edilir. Günlük aktivitelerden elde edilen veriler, ışığında oluşturulan raporların, stratejik planlar ile sürekli karşılaştırılması sonucu işin gidişatı ve şirketin genel performansı üzerinde kapsamlı analizler yapmak Microsoft Dynamics AX ile mümkün.

Ürün Kurucu :Müşteri sadakati sağlamak için müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun özelleştirilmiş ürünler ortaya koymak büyük önem kazanıyor. Microsoft Dynamics AX; sipariş verme, planlama ve üretim süreçlerini özelleştirilebilir kılarak kurumların müşteri beklentilerinin paralelinde üretim yapmasına imkân verir. Üstelik bu işlem Windows üzerinden veya web ara yüzleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Üretim :Microsoft Dynamics AX, üretim sürecinin tahmin ve önseziye dayalı araçlar ile desteklenmesine imkân vererek verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine zemin hazırlar. Microsoft Dynamics AX sayesinde üretim süreçleri boyunca malzeme akışını izlemek, üretim ve kapasite planlaması yapmak ve çizelgeler yardımıyla (Gannt şeması) üretimin yönetilmesi ve izlenmesini sağlamak mümkün olur. Böylelikle eldeki kaynaklar en iyi şekilde değerlendirirken üretim akışının optimizasyonu sağlanıyor, üretimin esnekliği artar. Ayrıca üretim süreçlerini her noktada izleyebilmek büyük avantajlar sağlar.

Ticaret :Bu özelliği sayesinde Microsoft Dynamics AX, satış ve satın alma süreçlerini otomatize ediyor ve kurum içi işlemlerin basit bir yapıya kavuşmasını sağlar. Ticari anlaşmaların etkin yönetilmesiyle birlikte müşteriler ile güçlü bir etkileşim kurulmasını mümkün kılan Microsoft Dynamics AX, tüm ticari işlemlerin tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesiyle birlikte önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı elde edilmesine zemin hazırlar.

Ambar Yönetimi : Microsoft Dynamics AX ambar işlemlerinin özelleştirilmesine ve ilgililerin spesifik beklentileri çerçevesinde gerçekleştirilmesine imkân sağlar. Mevcut depolama alanının içeriğinin en doğru biçimde tasarlanmasını mümkün kılan Microsoft Dynamics AX, maliyet tasarrufu sağlarken depolama süreçlerini de basitleştirir. Ambar yönetimini etkin kılan Microsoft Dynamics AX, sistemdeki stok miktarını gerçek zamanlı olarak görmenizi ve müşterilerden gelen talepleri her daim karşılayabilmenizi mümkün kılarken soksuz kalma riskini de minimize eder.Tedarikçiler ile ortak bir veri tabanı kullanılarak sistem entegrasyonu en üst seviyede sağlanırken, tedarikçilere ulaşan siparişlerin doğru ve hatasız olması da sağlanır.

Kurumsal Portal :Günümüzde bilgi, kurumların en önemli değeri haline geldi. Bilgiyi kurum içerisinde ve dışında etkin biçimde paylaşmak başarının ilk şartı. Microsoft Dynamics AX, Kurumsal Portal özelliği sayesinde bilgi paylaşımını etkili, düşük maliyetli ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturur. Kurum içerisinde bilgi paylaşma süreçlerinde kişiselleştirilmiş, farklı ihtiyaçlara yönelik web tabanlı yapılar oluşturmaya imkân veren Microsoft Dynamics AX, çalışanların her noktadan istedikleri bilgiye ihtiyaçları çerçevesinde erişmesini sağlar. Müşteriler, iş ortakları gibi kurum dışı ilgililer ile bilginin paylaşılması süreci de Microsoft Dynamics AX sayesinde özelleştirilebilen bir yapıya kavuşur. Bunun sonucunda müşterilere özel self servis alanlar yaratmak, iş ortaklarıyla daha etkin iletişim kurmak ve tüm bunları internet üzerinden kolaylıkla ve düşük maliyetlerle yapmak mümkün olur. Microsoft Dynamics AX kullanan şirketler, müşterilerinden gelen verileri çok kısa zamanda tedarikçileri ile üstelik tedarikçilerin ihtiyaç duyduğu içerik formatında paylaşarak verilen siparişlerin akıcı ve hatasız gerçekelştirilmesi becerisini kazanır. Kurumsal Portal kapsamında iç ve dış iletişimin benzersiz bir bütünleşmesi söz konusu olduğu için tedrikçilerden veya değer zincirinin diğer üyelerinden gelen her türlü mesaj, anında ilgililere aktarılır bilgilenmesi gereken herkese ulaştırılır.

Kurumsal Portal Kuralları :Oluşturulan kurumsal yapı üzerinde kullanıcıların gerek duydukları her işlemi kolaylıkla ve en az eğitim ihtiyacıyla gerçekleştirebilmeleri büyük avantaj sağlar. Bu bağlamda Microsoft Dynamics AX, çalışanların dünyanın her yerinden ihtiyaç duyacakları bilgilere kolaylıkla erişmelerini mümkün kılmak için biçimlendirilmiş, önceden tanımlanmış roller atanmasına imkân verir. Bu roller, sayesinde farklı kullanıcıların özellikleri önceden tanımlanarak süreçler otomatize edilir. Böylelikle kullanıcıların sadece ihtiyaç duydukları konular ile ilgili doğru ve yeterli bilgiye erişmesi mümkün kılınır. İşlemler çok daha hızlı ve akıcı biçimde gerçekleştirilir.

Commerce Gateway : Microsoft Dynamics AX, Microsoft Biztalk Server ile entegre biçimde çalışarak kurum içerisinde ya da dışında iş süreçlerinin en etkin biçimde gerçekleşmesine imkân verir. İster çalışan, ister müşteri isterse diğer ilgililerden birinden gelsin, değişen taleplere anında yanıt verme becerisine sahip olmak isteyen şirketler için Microsoft Dynamics AX, vazgeçilmez bir yapı sunar.