GvH Bilişim
Ürün ve Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

Üretim bir kurumun en kritik ve en önemli süreçlerinden biri. Bu önemli süreçte en üst seviyede verimlilik ve tasarruf sağlamak, üretimi esnek ve özel kılmak büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Microsoft Dynamics AX, üretim sürecini diğer iş fonksiyonları ile entegre biçimde yürütmeyi mümkün kılarak bu avantajın gerçeğe dönüşmesine zemin hazırlıyor. Üretimin etkin kılınması, stok ve bulundurma maliyetlerinin en aza indirilmesi, karmaşık ürünlerin kolaylıkla üretilmesi ve başta hammadde ve bilgi olmak üzere her türlü akışın yönetilmesi Microsoft Dynamics AX' ın sunduğu özelliklerden sadece birkaçı.

Master Planlama :Microsoft Dynamics AX' ın Master Planlama özelliği, malzeme akışının tedarikçilerden üretime, üretimden müşterilere kadar olan tüm aşamalarını otomatize eden bir araçtır. Microsoft Dynamics AX sayesinde kurumlar, tedarik zincirinin her noktasından edinilen bilgileri üretim ve malzeme tedariği süreçlerinin optimizasyonunda kullanma şansına kavuşur. Ayrıca Microsoft Dynamics AX, gerçekleştirilen projeleri zaman, kaynak ve iş adımları bazında takip ederek etkinliğin ölçülmesini de sağlar. Bunun sonucunda kapasitenin etkin kullanılması, değişimlere hızlı yanıt verme, teslimatların zamanında ve doğru yapılması, stok süreçlerinin optimizasyonu ve maliyetlerin azaltılması gibi birçok avantaj elde edilir. Günlük aktivitelerden elde edilen veriler,n ışığında oluşturulan raporların, stratejik planlar ile sürekli karşılaştırılması sonucu işin gidişatı ve şirketin genel performansı üzerinde kapsamlı analizler yapmak Microsoft Dynamics AX ile mümkün.

Ürün Kurucu : Müşteri sadakati sağlamak için müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun özelleştirilmiş ürünler ortaya koymak büyük önem kazanıyor. Microsoft Dynamics AX; sipariş verme, planlama ve üretim süreçlerini özelleştirilebilir kılarak kurumların müşteri beklentilerinin paralelinde üretim yapmasına imkân verir. Üstelik bu işlem Windows üzerinden veya web ara yüzleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Üretim :Microsoft Dynamics AX, üretim sürecinin tahmin ve önseziye dayalı araçlar ile desteklenmesine imkân vererek verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine zemin hazırlar. Microsoft Dynamics AX sayesinde üretim süreçleri boyunca malzeme akışını izlemek, üretim ve kapasite planlaması yapmak ve çizelgeler yardımıyla (Gannt şeması) üretimin yönetilmesi ve izlenmesini sağlamak mümkün olur. Böylelikle eldeki kaynaklar en iyi şekilde değerlendirirken üretim akışının optimizasyonu sağlanıyor, üretimin esnekliği artar. Ayrıca üretim süreçlerini her noktada izleyebilmek büyük avantajlar sağlar.

Shop Floor Control :Personel bilgilerinin, hammaddenin ve verilerin akışının etkin kılınması üretim sürecinin akıcılığı için son derece önemli. Microsoft Dynamics AX, bu akışın kesintisiz biçimde gerçekleşmesine imkân vererek üretim sürecinin bütününde akışkanlık sağlar.